Makasalanan Ako At Tinanggap Ko Ang Impyerno

Makasalanan Ako At Tinanggap Ko Ang Impyerno

Episode 52 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Jamie.  Sa edad na 40 ay nagkaroon siya ng maraming katanungan kung ano ang kahulugan ng buhay? Kung bakit tayo nasa lupa? Kung may Diyos ba?  At sa  kagustuhan niyang malaman ang kasagutan, kumuha siya ng maraming libro pero dahil sa dami ng impormasyon, naisip niya na baka patay na siya bago niya malaman ang mga kasagutan sa mga katanungan niya.  Dahil sa kawalan ng pag-asa, nagdasal si
Jamie, at sinagot siya ng Diyos ng isang katakut-takot na pangyayari.  Pakinggan kung paano sinagot ng Diyos ang panalangin ni Jamie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *