Pumasok Ako Sa Closet At Ito Ang Nangyari

Pumasok Ako Sa Closet At Ito Ang Nangyari

Episode 51 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay tungkol sa totoong karanasan ni Ginger.  Sa kaniyang labis na pagka-uhaw na makilala
ang Panginoon ay nagkaroon siya ng kakaibang karanasan sa langit na hindi niya malilimutan.  Alamin kung ano ang ginawa ni Ginger para maranasan
ang kaluwalhatian ng Diyos sa langit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *