High Ranking Illuminati Ang Tatay Ko At Ito Ang Ginagawa Niya Sa Akin

High Ranking Illuminati Ang Tatay Ko At Ito Ang Ginagawa Niya Sa Akin

Episode 50 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay tungkol sa  totoong karanasan ni Cheryl. Anak siya ng isang high ranking Illuminati member na may kinalaman sa Nazi group ni Hitler.  Mula pagkabata ay maraming pang-aabuso ang ginawa kay Cheryl.  Ipinartner din siya noong bata sa isang teenager para manganak ng pang-alay kay Lucifer.  Sa dami ng pang-aabusong nangyari kay Cheryl, hindi siya pinabayaan ni Hesus, pakinggan kung paano niya napagtagumpayan ang madilim na kasaysayan sa kaniyang buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *