Inihatid Ko Ang Anak Ko Sa Pinto Ng Langit

Inihatid Ko Ang Anak Ko Sa Pinto Ng Langit

Episode 49 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Paano kung ang oras ninyo ay sapat lang para sa trabaho sa layuning itaguyod ang inyong pamilya? Paano kung sa malimit na pagkakataong makasama ninyo ang inyong mahal sa buhay ay huli na pala ito? Ang karanasan pong mapapakinggan ninyo sa episode na ito ay tungkol sa isang mag-ama na biktima ng car accident.  Sa pagkamatay ni Ron at ni Haley ay binigyan sila ng Panginoon na magkasama sa huling pagkakataon.  Ihanda ang inyong panyo dahil luluha kayo sa istoryang inyong mapakikinggan sa episode na ito.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *