Mag-ingat Sa Mga Bisitang Palahingi Ng Permiso

Mag-ingat Sa Mga Bisitang Palahingi Ng Permiso

Episode 48 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na mapapakinggan ninyo ay tungkol sa totoong karanasan ni Jennifer.  Si Jennifer ay isang Archeologist na nagkaroon ng bisitang sobrang palahingi ng persmiso sa lahat ng hawakan niya sa bahay ni Jennifer.  Akala ni Jennifer ay sobrang galang lang ng kaniyang bisita, hanggang sa malaman niyang may dahilan kung bakit ganito ang asal ng taong tinanggap niya sa kaniyang tahanan.  Alamin ang natuklasan ni Jennifer at kung paano niya nadiskubre ang sikreto ng bisita niyang ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *