Namuhay Ako Ng Ayon Sa Gusto Ko At Nagsisi Ako

Namuhay Ako Ng Ayon Sa Gusto Ko
At Nagsisi Ako

Episode 47 – Sa
Kabilang Buhay At Kababalaghan

 

Ang episode na mapapakinggan ninyo ay tungkol sa totoong karanasan ni Joseph.  Ipinanganak siya sa isang malaking pamilya kung saan ay meron siyang apat na kapatid na lalaki. Isa sa kaniyang kapatid na lalaki ay namatay sa bootcamp noong sumali ito sa US army.  Mula noon, kinamuhian ni Joseph ang Diyos.  Nagrebelde siya pero matapos ang pakikisalamuha sa mundo hinanap Niya ang Diyos. Napunta siya sa rehiliyon na naniniwala sa «onced saved, always saved».  Habang nanatili ang kaniyang paniniwala sa Diyos, namuhay siya ng ayon sa gusto niya na kaniyang pinagsisihan sa huli.  Ano ang nangyari kay Joseph na labis niyang pinagsisihan ? Pakinggan ang kaniyang istorya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *