Hindi Siya Gumaling, Hanggang Sa Ito Ang Nangyari…

Hindi Siya Gumaling, Hanggang Sa Ito Ang Nangyari…

Episode 46 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang ating episode ngayong Byernes ay nangyari sa panahon ng Holy Week, mapapakinggan ninyo ang patotoo ni Pastor Chad.  Isang nakakabahalang sitwasyon ang kinaharap niya sa harap ng lahat ng tao sa simbahan nang ipanalangin niya ang isang lalaking hindi halos makalakad dahil sa matinding problema at sakit sa likod.  Idineklara niya sa lahat ng tao ang mangyayaring mirakulo, pero matapos niyang ipanalangin ang tao ay hindi ito gumaling. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Pastor Chad ang gagawin, nakasalalay ang reputasyon niya sa ginawa niyang hamon, hanggang sa may nangyaring ibang
bagay na hindi niya inaasahan.  Alamin kung bakit hindi gumaling ang taong ipinalangin ni Pastor Chad.  Ano ang ibinigay sa kaniyang kaalaman ng
Panginoon tungkol sa taong ito?  Ano ang nangyari sa tao at kay Pastor Chad? Alamin ang kasagutan sa mga tanong na ito, sa susunod na episode ng
« Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan. »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *