Trained Psycopath, Gumana Ang Kunsensiya

Trained Psycopath, Gumana Ang Kunsensiya
Episode 45 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Ronald.  Si Ronald ay isang business man na naging isang high ranking financial asset management at deposit trading professional.  Napasama siya sa grupo ng mga elite na nagpapatakbo sa world banking system.  Isa siya sa mga nagmamanipula ng pera para sa
kapakanan ng mga elite groups.  Isa sa kaniyang mga kakilala ang nagyaya sa kaniya na kumita pa ng mas malaking pera. Dahil priority niya ito sa buhay noon, pumayag siya. Binalaan siya ng nagpasok sa kaniya na hindi niya pwedeng pairalin ang kaniyang kunsens’ya sa grupong ito.  Lahat ng trabaho sa pagmamanipula ng pera at training para maging psychopath ay nalampasan ni Ronald kaya unti-unti siyang naging katulad ng mga miyembro ng grupo. Isang bagay ang hindi kinaya ng kunsens’ya ni Ronald.  Alamin kung ano ito at ang detalye ng kaniyang karanasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *