Nakita Ko Ang Lahat Ng Kasalanan Ko Sa Langit : Ang Tanong, Nasa Aklat Ba Ako Ng Buhay?

Nakita Ko Ang Lahat Ng Kasalanan Ko Sa Langit : Ang Tanong, Nasa Aklat Ba Ako Ng Buhay?

Episode 44 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang istoryang ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Joe Joe. Si Joe Joe ay lumaki sa Mennonite Community.  Ang komunidad na ito ay may mahigpit na pamumuhay, hindi sila nakikipag-salamuha sa mundo, nanonood ng TV o nakikinig sa radyo.  Lumaki si Joe Joe ng may galit at pagkahiya.  Marami siyang
problema sa pamilya at sa sarili niya. Noong labing-siyam na taon si Joe Joe nagkaroon siya ng aksidente na naging sanhi ng kaniyang pagkamatay.  Sa araw ng paghuhukom, dinala ng anghel si Joe Joe para humarap sa Diyos.  Isang malaking boses ang nagtanong, “Nasa aklat ba ng buhay ang pangalan niya?” Pakinggan
natin ang kabuuan ng kaniyang karanasan sa harap ng hukuman ng Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *