Kapangyarihan Laban Sa Espiritu Ng Kamatayan

Kapangyarihan Laban Sa Espiritu Ng Kamatayan
Episode 43 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang istoryang ito ay tungkol sa pananagumpay ni Katie laban sa espiritu ng kamatayan na bumalot sa kaniyang buhay. Mula sa kaniyang kalusugan, pinansiyal, relasyon at maging sa mga alaga niyang hayop. Mapapakinggan din ninyo ang kaniyang patotoo kung paano niya tinulungan ang ibang mananampalataya na makalaya laban sa espiritung ito. Magbibigay si Katie ng mga mahahalagang impormasyon na nakalahad sa Bibliya kung paano natin pwede gamitin ang salita ng Diyos laban sa gawain ng kaaway. Kung nais ninyong tuldukan ang espiritu ng kamatayan sa inyong buhay, pakinggan ang detalye ng patotoo ni Katie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *