Namatay Ako Sa Pakikipag-Sex Sa 7 Lalaki, At Ito Ang Nangyari

Namatay Ako Sa Pakikipag-Sex Sa 7 Lalaki, At Ito Ang Nangyari
Episode 42- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol kay Monica na lumaki sa pamilyang Kristyano. Tinalikuran niya ang pananampalatayang ipinamulat sa kaniya ng kaniyang mga magulang at nabuhay sa kasalanan. Nilisan niya ang kaniyang maliit na bayan para mag-college sa isang malaking bayan kung saan siya madalas na magpaparty, mag-droga, uminom ng alak at makikipagtalik sa mga lalaki na hindi niya lubos na kilala. Isang gabi sa party, pinilahan siya ng 7 na lalaki na hindi naman niya tinanggihan. Ikinamatay niya ang pangyayari at ito ang kaniyang kinahantungan. Pakinggan po natin ang kabuuang istorya sa buhay ni Monica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *