Lung Donor Pinasalamatan Sa Langit

Episode 14 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol kay Mike, isang retired Minister na sumailalim sa double lung transplant. Namatay siya sa operasyon bago na-revive. Sa kaniyang pagkamatay maraming kababalaghan ang naranasan ng kaniyang asawa at mga kaibigan. Alam nila ang nangyari kay Mike. Alam nila na napunta si Mike sa langit at doon ay nakita nito at pinasalamatan ang kaniyang organ donor. Ano ang mga naranasan ng asawa at mga kaibigan ni Mike sa lupa noong mamatay si Mike? Ano ang naranasan ni Mike habang ito ay nasa langit? Pakinggan po natin ang totoong kasanasan ni Mike sa episode na ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *