Mga Demonyong Nagpapanggap Na Aliens

Episode 15 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ng isang Alien investigator. Sa kaniyang pagsasaliksik at pakikiharap sa mga taong biktima ng Aliens, isang sikreto ang kaniyang natuklasan na hindi gustong talakayin ng mga ahensiyang eksperto sa Alien investigation. Ang sikretong ito ay dapat malaman ng lahat para isalba ang mga tao na maaaring mabiktima o patuloy na binibiktima ng mga nagpapanggap na Aliens. Sino nga ba ang mga nagpapanggap na Aliens? Ano ang layunin nila sa pagpapakita sa lupa? Pakinggan po ninyo ang episode na ito at alamin ang sikreto sa likod ng mga nagpapanggap na Aliens.

Ang libro po ni Joseph Jordan at ni David Ruffino ay maaring makatulong sa subject na ito : https://amzn.to/3AdeAeR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *